Støtt oss!

Norpublica SA forplikter seg til å bruke midlene på en redelig måte — vårt mål er å undersøke alt for å finne sannheten. Pengene som kommer inn blir satt i et gravefond, som skal brukes til å gi våre journalister mulighet til å grave, også før medier har kjøpt sakene.

Du er velkommen til å støtte Norpublica SA.

(Betalingsløsning med kredittkort, Paypal, Bitcoin o.l. kommer snart)

Engangs støtte
Månedlig bidrag
All støtte vil være å anse som alltruistisk - det vil si at du støtter oss slik at vi kan jobbe med saker som tjener samfunnet som helhet. Midlene vil bli brukt til å drive undersøkende journalistikk som vi ikke klarer, fordi a: kostnadene for å få fram sakene på en ordentlig og saklig måte blir for store i forhold til hva publisister er villig til å betale, b: vi har ingen kjøper og må publisere på egen nettside.

Vi gjør oppmerksom på at du, gjennom din støtte, ikke får noen rett til å påvirke det redaksjonelle produktet eller hvor vi velger å publisere. Du kan sjølsagt sende oss tips her: Tips oss. Disse vil vi behandle på lik linje med alle andre tips.

Videre gjør vi oppmerksom på at vi er helt åpne med hvem vi mottar støtte fra. Anonym støtte vil derfor bli avvist. Vi vil også avvise støtte fra mennesker, organisasjoner og selskaper som vi oppfatter som rasistiske, antidemokratiske og som motarbeider ytringsfriheten vår. Vi vil heller ikke mota støtte fra firmaer som bidrar til å ødelegge miljøet på jorda.

For øvrig viser vi til vårt etikkgrunnlag og de presseetiske normene slik de er definert i Vær Varsom-plakaten og som Norpublica SA arbeider etter.