Norpublicamagasinet

Norpublica er et journalistkollektiv som arbeider med ulike journalistiske prosjekter til aviser, kringkasting og fagpresse.

Norpublica ble stifta sommeren 2016 og har vokst seg til å bli et kraftsenter for journalistisk samarbeid og datastøttet journalistikk.

Vi ønsker at nettverket og kunnskapen som Norpublica bygger opp ikke bare skal komme medlemmene til gode, men også skal kunne være en ressurs for andre frilansjournalister, frilansnettverk og mediebedrifter.

Norpublica arbeider med å bygge relasjoner med andre journalistmiljøer. Gjennom nye samarbeidsformer, nytenkning og innovative tjenester, vil vi gjøre frilansbransjen mer lønnsom og dermed interessant for nye frilansjournalister som ønsker å arbeide med kvalitetsjournalistikk.

Gjennom Norpublica kan frilansjournalister både nasjonalt og internasjonalt være med på å ta journalistikken inn i den nye tida – og samtidig skape en mer forutsigbar arbeidssituasjon for frilansjournalister.

Norpublicas bærende idé er samarbeid til beste for frilansere og våre oppdragsgivere.