Uavhengige undersøkende journalister

Datastøttet journalistikk

Norpublica kan hjelpe redaksjoner og journalister med alt innen datastøttet journalistikk.

Vi kan utføre:

 • uttrekk fra våre databaser
 • analyse av data levert av oss eller andre
 • interaktiv grafikk basert på data
 • ferdige datastøttede saker
 • finne data til dine saker
 • systematisere og analysere informasjon

Våre databaser

Det ligger mange vesentlige saker ’gjemt’ i dataregistre. Vi har samlet og koblet sammen en rekke data, slik at du lett kan gå på skattejakt og finne mye informasjon om personer eller foretak på en plass. Her er noen eksempler på hva du kan finne:

 • Hvilke binder i nærings- og organisasjonslivet har kommune- og fylkespolitikerne?
 • Hvor bor lokal- og fylkespolitikerne?
 • Hvem er ikke representert i lokaldemokratiet?
 • Hvem er de mektigste i deres kommune – i nettverk, formue og inntekt?
 • Hvilke bransjer er viktigst med tanke på antall arbeidsplasser?

Se oversikt over hvilke data vi har tilgang til under og som vi kan knytte sammen i ulike spørringer.

Interessert i våre data? Ta kontakt med Ingeborg Altern på telefon +47 941 31 816 eller epost ingeborg@norpublica.org

Våre tjenester

Analyse av data

Ser du deg blind på rader og kolonner? La oss hjelpe deg å finne nåla i høystakken! Vi kan levere rapporter i Excel og Power BI – der uttrekk og grafisk framstilling gjør det lettere å finne den vesentlige informasjonen.

Interaktiv grafikk

Interaktivtet er gøy – og nyttig. Med filtre endres uttrekkene og journalisten eller leseren kan velge å vise fram akkurat den informasjonen eller den sammenligningen de synes er interessant.

Data til dine saker

Har du en god sak, men trenger hjelp til å finne fakta som underbygger den? Ta kontakt så ser vi om vi kan hjelpe deg.

Ferdige saker

Vil dere ha helt ferdige datadrevede saker eller halvferdige saker der dere kan bruke lokale caser? Ta kontakt, så finner vi ut hva deres behov er og hva vi kan levere.

Systematisere informasjon

Har du en haug med dokumenter du ikke helt vet hvordan du skal angripe, men du er nesten sikker på at det ligger en sak begravet i dem? Vi kan hjelpe deg med å systematisere og analysere store mengder tekst slik at den blir søkbar og oversiktlig.

Vår database består av

Rolleregisteret

I vårt register kan vi finne ut hvem som er daglig leder, styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer i alle norske foretak og organisasjoner. Vi har oversikt over alder, kjønn og bostedsadresse.

Enhetsregisteret

I dette registeret finner du den vanlige åpne informasjonen som Brønnøysundregistrene har.  

Aksjonærregisteret

Vi har oversikt over alle aksjonærer i Norge. Kopler vi denne med vårt ‘Rolleregisteret’ kan vi finne ut hvem som er daglig leder, styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer i alle aksjeselskap med adresse i Norge. 

Stortingsrepresentantene 

Vi har yrkesbakgrunnen til alle stortingsrepresentantene fra 2001 til 2021.

Kommune- og fylkespolitikerne

Hvem stilte til valg og hvem kom inn? Vi har adresse, alder og kjønn på alle folkevalgte i kommunene og fylkene samt hvilke bindinger de har, deres formue og inntekt.

Avfall

Vårt avfallsregister har tall hentet fra blant annet SSB, Miljødirektoratet, bransjen selv og egeninnhentet informasjon om de ulike avfallsstrømmene. Vi har, gjennom flere år, opparbeidet oss god oversikt over avfallsbransjen.

Paradis og Panama papers m.m.

Vi har fått hele datasettet fra The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) og kan sjekke om din sak også kan knyttes til disse registerne.

Fornavn i Norge

Vi har bygget en datatabell med alle fornavnene i Norge, med kjønn.