Uavhengige undersøkende journalister

Norpublicas personvernerklæring

Dette dokumentet gjelder personvernerklæring for nettstedet norpublica.org og organisasjonen Norpublica.

Norpublica.org følger GDPR.

Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som person. Det kan være navn og kontaktopplysninger, men også mye annen informasjon som kan knyttes til deg mer indirekte. For Norpublica er det viktig at du vet hva slags personopplysninger vi behandler, slik at du kan ivareta dine rettigheter etter personvernlovgivningen.

Å lage kvalitetsjournalistikk gjennom samarbeid er Norpublicas forretningsfilosofi. Vi leverer journalistiske saker til en rekke redaktørstyrte og journalistiske medier. Vi kan benytte informasjon for å utvikle våre produkter. Å behandle personopplysninger på en sikker måte, slik at vi kan oppnå og beholde tillit hos våre brukere, er av høyeste viktighet for oss.

Vi verdsetter personvernet til våre brukere høyt. Vi vil derfor bare benytte personopplysninger for å kunne levere produktene og tjenestene lesere og kunder skal kunne forvente. Vi har som policy å være fullstendig åpne om vår behandling av personopplysninger, og vi vil strebe etter å finne en god balansen mellom personvern og kommersielle interesser. Ikke nøl med å ta kontakt med styrelederen dersom du har spørsmål vedrørende personvern.

Du kan også når som helst rette eventuelle bekymringer eller klager til den nasjonale personvernmyndigheten Datatilsynet.

Norpublicas formål med bruk av dine personopplysninger

Norpublica bruker personopplysningene dine til følgende:

  • for å administrere de som ønsker å gi oss generell støtte eller ved støtte til journalistiske prosjekter.
  • for forbedrer nettsted vårt gjennom analysering av brukeratferd.
  • for å sikre nettsted vårt mot svindelforsøk og krenkende oppførsel.

Kategoriene med personopplysninger som behandles av Norpublica

Kategoriene med personopplysninger som Norpublica henter inn, og kildene til informasjonen, vises i tabellen under.

PersonopplysningskategoriBeskrivelseKilde
Grunnleggende profilinformasjonNavn, telefonnummer(er), e-postadresse(r)Direkte fra brukeren når brukeren fyller ut kontaktskjema.
Vi kan i noen situasjoner hente inn informasjon fra tredjeparts kilder, som Folkeregisteret, for å sjekke og komplettere kontaktinformasjon. Når det etableres eller oppdateres en støtte til Norpublicas virksomhet lagres slik detaljert informasjon om givere ikke på vårt nettsted eller på epost, kun i sikre tjenester slik som Sharepoint og regnskapssystem.
KontoinformasjonKontoaktivitet for å kunne etablere eller stanse støtte.Direkte fra bidragsyteren og eventuelt tredjeparts aktører som Spleis. Slik detaljert informasjon om givere lagres ikke på vårt nettsted eller på epost, kun i sikre tjenester slik som Sharepoint og regnskapssystem.
Betaling og finansiell informasjonBetaling og finansiell informasjon betalingshistorikk og detaljer om når støtten er mottatt, betalingsmetode (f.eks. betalingskortinformasjon bankinformasjon) og demografisk informasjon om bidragsyteren.Direkte fra bidragsyteren, via registrert betalingsaktivitet og via tredjeparts aktører som Spleis.
Brukergenerert innholdKommentarer på artikler.Direkte fra brukeren.
Informasjon om atferd på nettstedet vårt, samt teknisk informasjonEnhetsidentifikatorer, informasjonskapsel-identifikatorer, nettverksadresse-identifikatorer,(IP-adresse), lokaliseringsdata, brukerens nettleserhistorikk og lese- og handlingshistorikk (klikk)Direkte fra brukeren eller fra brukerens enhet

Deling av personlig informasjon med andre

Norpublica kan noen ganger dele persondata med andre, som databehandlere. Disse har en juridisk bindende avtale med Norpublica SA og kan bare behandle data for bestemte formål etter klare instrukser fra Norpublica. Eksempler på det er Amazon Web Services, Avento AS, Bizweb og lignende selskaper.

Oppbevaring av data

Norpublica beholder personopplysninger så kort tid som mulig, og bare for å fullføre formålet de ble hentet inn for. Formålet med innhentingen skal ha blitt kommunisert til de vi eventuelt henter data fra og skal alltid ha juridisk hjemmel i forskrifter om personvern.
Norpublica har følgende regler ved lagring av personopplysninger fra donorer:

  • Norpublica tar vare på personopplysninger fra norpublicakontoer så lenge donoren betaler generell, gjentatt støtte. I tilfelle støtte til enkeltstående journalistiske prosjekt slettes informasjonen etter at prosjektet er gjennomført. Unntaket er hvis donoren har tillatt videre oppbevaring av personopplysningene ved å aktivt svare ja på å stå på bidragsyterlisten. Donorer som har vært inaktive i tre år vil bli slettet.
  • Norpublica kan ta vare på atferdsmessig og teknisk data for produktforbedring, innholdstilpassing, sikkerhetslogging, tjenestestabilitet/ytelseslogging og for markedsføringsformål av Norpublicas produkter og tjenester i 18 måneder eller mindre (se full oversikt i koblingen under). Data om sted basert på IP-adresser beholdes i maksimalt seks måneder, med hensikt om forbedring av egen reklame til våre kunder.

Dine rettigheter som bruker og som registrert

Brukere har juridisk definerte rettigheter med hensyn til deres personopplysninger. Vi vil veilede brukerne i disse rettighetene.

Tabellen under viser brukernes rettigheter og hvordan de kan få tilgang til dem. Norpublica tilstreber å besvare enhver henvendelse relatert til disse rettighetene så raskt som mulig, og alltid innen 30 kalenderdager.

Rettigheter som bruker eller registrertHvordan få tilgang
Brukerens rett til å bli informertNorpublica har som policy å ha full åpenhet omkring behandling av personopplysninger. Informasjonen er publisert i denne personvernerklæringen. All relevant informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger vil være tilgjengelig for brukerne, slik at de har full oversikt over hva vi gjør med opplysningene deres.
For øvrig vises personvernreglene i foten på alle nettsidene våre.
Brukerens rett til å få utlevert personopplysinger vi lagrerBrukerne har tilgang til full elektronisk kopi av alle personopplysninger Norpublica har om dem ved henvendelse.
Brukerens rett
til å rettet informasjon
om seg
Profilinformasjon tilknyttet brukerens norpublicakonto kan rettes ved å kontakte vaktsjef.
Retten til slettingBrukere kan når som helst be om sletting av sine personopplysninger lagret hos Norpublica ved å kontakte vaktsjef.
Ellers viser vil til muligheten for å slette informasjonskapsler i nettleseren.
Retten til å hindre automatiske avgjørelser som har juridiske eller lignende følger.Norpublica tar ikke automatiske avgjørelser om våre brukere som har noen juridiske eller lignende følger.

Norpublica behandler også personopplysninger for journalistiske formål. Av hensyn til ytringsfriheten og informasjonsfriheten er det store deler av regelverket for behandling av personopplysninger som ikke gjelder for behandling av personopplysninger for journalistiske formål. Norpublica stiller strenge krav til sikkerheten rundt personopplysninger og til å oppfylle kravene som gjelder vår redaksjonelle virksomhet. Personopplysninger fra din norpublicakonto, samt data vi samler om din bruk av våre nettsider, vil ikke bli brukt av oss til journalistiske formål.

Kontakte personvernansvarlig i Norpublica eller sende klage til Datatilsynet

Norpublica tar ditt personvern på høyeste alvor. Hvis du har spørsmål eller ønsker å klage på hvordan vi behandler dine personopplysninger kan du kontakte styrelederen. Vi vil svare deg så raskt som mulig og alltid innen 30 dager.

Du kan også klage på vår behandling av dine personopplysninger til Datatilsynet.

Kontaktinformasjon:

Norpublica SA

Telefon: +47 904 78 254

Organisasjonsnummer:  917 687 684

Dalsåsveien 22

3683 Notodden

Norge