Uavhengige undersøkende journalister

Ideen Norpublica

God alene – bedre sammen

Det var tanken vi fikk, da vi satt oss ned, spredt mellom Bergen og Oslo – via videolink. Og det er sant. Vi er bedre sammen. Resultatet ble journalistfellesskapet Norpublica.

Det hele startet med en tanke.

Vi, som mange andre, vet så alt for godt at ingen er gode på alt. Sammen ,derimot, kan vi få til det meste. Ved å være flere, får vi flere tanker og flere perspektiver. Vi kan fordele oppgaver oss imellom. Noen av oss er bedre til å skrive. Fotografene tar bedre bilder. Noen ser sakene i et regneark og noen har datagraving som sin styrke. Sammen kan vi utfordre hverandres forutinntatthet og få råd og tips.

Individualisme og kollektivet

For mange av oss er det et grunnleggende ønske å få gjøre det som passer en sjøl. Å bygge Norpublica er et forsøk på å kombinere dette ønske med behovet for å være flere for å kunne arbeide med større journalistiske prosjekter – prosjekter som en ikke klarer alene, uansett hvor mye en vil.

I dagens spesialiserte verden er det vesentlig at vi som journalister kan samtale med kildene på et faglig nivå. Det er lett å bli et gissel når en intervjuer fagfolk. Særlig hvis de i tillegg behersker retorikkens kunst.  Gjennom å ha flere å spille på, kan vi fordele jobben oss imellom, basert på hverandres styrker. Da blir det lettere å se bak de fine orda.

Etter hvert som Norpublica tok form, fant vi nye fordeler med å være i et felleskap. Fordeler vi ikke tenkte på da vi stifta samvirkelaget. Vi får bedre innkjøpsavtaler, salget er ikke lengre noe en gruer seg til og vi har fått noe så råflott som datasupport. Vi er hverandres “djevelens advokat” og ikke minst – en er ikke alene når det butter imot.

Ny teknikk

De fleste frilanserne sier at det de savner mest er redaksjonsmøtene, der en deler informasjon og kan drøfte hvordan en best skal løse dagens oppgaver. Gjennom videokonferanser har vi nesten klart å erstatte dem.