Uavhengige undersøkende journalister

Om Norpublica

Norpublica er et journalistkollektiv som arbeider med ulike journalistiske prosjekter til aviser, kringkasting og fagpresse.

Norpublica ble stifta sommeren 2016.

Vi ønsker at nettverket og kunnskapen som Norpublica bygger opp ikke bare skal komme medlemmene til gode, men også skal kunne samarbeide med andre frilansjournalister, frilansnettverk og mediebedrifter.

Norpublica arbeider med å bygge relasjoner med andre journalistmiljøer. Gjennom nye samarbeidsformer, nytenkning og innovative tjenester, vil vi bidra til å gjøre frilansbransjen mer interessant for nye frilansjournalister som ønsker å arbeide med kvalitetsjournalistikk.

Gjennom Norpublica kan frilansjournalister både nasjonalt og internasjonalt være med på å ta journalistikken inn i den nye tida – og samtidig skape en mer forutsigbar arbeidssituasjon for frilansjournalister.

Norpublicas bærende idé er samarbeid til beste for frilansere og våre oppdragsgivere.

Rimelig for oppdragsgiver

Undersøkende journalistikk er tidkrevende. Vi fordeler våre kostnader på innhenting av data på mange oppdrag. Slik blir kostnadene for den enkelte publikasjon/redaksjon akseptable.

Vi leverer:

 • Tekst – alle journalistiske sjangere
 • Lyd & bilde
  • Foto – både journalistiske og kunstneriske bilder
  • Video
  • Illustrasjon
  • Grafikk
  • Podkast og annen kringkasting
 • Data – vi leverer rådata, analyse av disse og helt ferdige saker. Vi lager grafikk til nett og papir. Vi systematiserer og analyserer dine data på oppdrag. .

Fordeler for frilansere

For frilansere er det å arbeide i et nettverk som Norpublica, kostnadsbesparende på en rekke områder. Vi reduserer kostnader på støttetjenester, abonnementer og generelle driftskostnader. Besparelser som gjør det enklere å være frilanser.

Vi arbeider også med å profesjonalisere salget, slik at våre journalister kan konsentrere seg om journalistikken.

Alle medlemmer i Norpublica forplikter seg til å følge vårt Etikkgrunnlag og Vær varsom-plakaten.

Lurer du om Norpublica er noe for deg? Ta kontakt med styret

Våre medlemmer