I bokas første del, som heter Fra 10 til 100, møter vi Gerd og Martin som forteller om hvordan livet var for 90 år siden og hvordan det er i dag. Oppslag fra boka. (Cappelen Damm)

Tenke nytt i skoleverket

– Med fagfornyelsen i skoleverket må vi tenke nytt og dette verket tar de nye læreplanene og elevene på alvor. Vi snakker med ekte mennesker som personifiserer de samfunnsfaglige temaene for elevene, forteller Kjersti som er ansvarlig for de journalistiske tekstene.

Illustrasjon: Oddrun Midtbø

Hva handler boka om?

I august 2020 ble de nye læreplanene for 1.-9. klasse satt ut i live i norske skoler. I den anledning lager Cappelen Damm lærebøker i alle fag som skal tilpasse seg den nye skolehverdagen. Jeg er en av tre forfattere som er med på å skrive en lærebokserie i Samfunnsfag for 5. til 7. klasse.

Med fagfornyelsen må vi tenke nytt og dette verket tar de nye læreplanene og elevene på alvor. De nye læreplanene legger vekt på at det elevene lærer skal være relevant. I Samfunnsfag 5-7 tar vi utgangspunkt i elevenes referanseramme. Vi snakker med ekte mennesker som personifiserer de samfunnsfaglige temaene for elevene. De journalistiske tekstene jeg skriver spiller sammen med fagtekster skrevet av mine medforfattere – samfunnsviter Mette Bjerkaas og historiker Øivind Stenersen.

Hvor langt er du kommet i prosessen og når planlegger du publisering?

Vi ble ferdig med manus til 5. klasse-boka rett før påske og boka er nå i trykk. Vi har parallelt med trykkeprosessen startet arbeidet med bok for 6. klasse som skal være klar høsten 2021.

Har du skrevet bøker tidligere?

Nei, dette er første gang, men skal som sagt være med å skrive for 6. og 7. klasse også. Det gleder jeg meg til.

Hvorfor er denne boka du jobber med så viktig?

Da jeg var liten, var samfunnsfag ett av de fagene jeg aldri helt forsto. Jeg ble aldri revet med av samfunnsfaglige tema. Mye av grunnen tror jeg handlet om relevans. Bokserien vi nå skriver skal skape engasjerende, deltakende og kritisk tenkende medborgere. Vi legger opp til at elevene skal øve på å se sammenhenger.

Dette er en lærebok som tar helt andre grep enn tidligere lærebøker. Vi legger opp til en metodebruk som skaper utforskertrang, aktive elever og vekker nysgjerrighet.

Den utforskende metoden gjennom bok-serien gjør at det ikke er en tydelig «lærebokstemme» som forteller hva som er rett eller galt, men med intervjuer av ekte mennesker skapes et læringsmiljø der elevene må ta mer stilling til samfunnet rundt seg og som gjør at de må se på seg selv, andre og samfunnsutviklingen i et kritisk lys.