Illustrasjon: Oddrun Midtbø

«Gavejournalistikk»

– Endringene i medielandskapet og finansieringsmodellene gjør at man må tenke nytt, mener Norpublica-journalist Ole Morten Orset.

Med denne boken ønsker Ole Morten å rette søkelyset mot alternativ finansiering av journalistikk. – Endringene i medielandskapet og finansieringsmodellene gjør at man må tenke nytt, mener han

Hva handler boken om?

Jeg skriver om alternativ finansiering av journalistikk. Arbeidstittelen er «Gavejournalistikk». Gaver og andre nye måter å finansiere og betale for journalistikk, blir stadig viktigere. Det betyr finansieringskilder ut over tradisjonelle inntektskilder slik som abonnement og annonsesalg. Samtidig er det viktig at man unngår fallgruver hvor de som finansierer også påvirker journalistikken. I boka ser jeg på hvordan man gjør det andre steder hvor man blant annet bruker tilskudd, salg, arrangementer og eksterne støttespillere til å finansiere viktig journalistikk. Har fått støtte fra blant annet Fritt Ord og Pressens Faglitteraturfond.

Hvor langt er du kommet i prosessen og når planlegger du publisering?

På grunn av pandemien og reiserestriksjonene har arbeidet tatt litt lengre tid enn planlagt. Men det er et mål at manus skal være klar i løpet av året.

Har du skrevet bøker tidligere?
Nei

Hvorfor er denne boken du jobber med nå viktig?

Endringene i medielandskapet og finansieringsmodellene gjør at man må tenke nytt. Det som er ukjent i Norge kan være vanlig i andre land. Det viktigste for meg er å vise at vi har en litt dårlig definering av ekstern og alternativ finansiering i Norge. I Vær Varsomplakaten og Kringkastingsloven er det snakk om «sponsing». Dette er et begrep som er knyttet til markedsføring og reklame, og betyr at man gjerne har et gjensidig ønske om kommersiell utnyttelse og gevinst av hverandres produkter og merkevarer. Begrepet «sponsing» er derfor en sekkepost eller en merkelapp som ikke er presis og relevant når man får støtte fra feks. filantropiske og veldedige organisasjoner som ønsker å styrke journalistikken, uten å styre eller påvirke det redaksjonelle arbeidet direkte.

Er det noe mer du vil legge til?

Jeg er veldig glad for at jeg har fått stipend slik at jeg kan fordype meg i et tema som jeg synes er interessant og viktig. Også veldig kunnskapsrikt å se hvordan man starter, driver og finansierer organisasjoner som driver med undersøkende og uavhengig journalistikk.