I produksjonsanlegget til Noah på Langøya bli aske fra forbrenningsanlegg hentet inn på bånd for så å bli knust, nøytralisert og omgjort til en gipsslurry. Produksjonssjef André Dale overvåker prosessen. Foto: Bård Gudim

Farlig avfall til besvær

Norges største deponi for farlig avfall er i ferd med å fylles opp og vi står i fare for å bli stående uten et nasjonalt mottak. Få en oversikt over hvordan Norge behandler det farligste avfallet vårt.

I 2024 kan Norge stå uten tilstrekkelig deponikapasitet for farlig avfall, og dermed stå overfor en potensiell krise. Forslag til etablering av nye deponier har møtt massiv motstand. Vi har skrevet en sak for Aftenposten Innsikt der vi stiller spørsmålet: Hvorfor skal vi satse på gårdagens deponiløsninger når stadig flere utvikler teknologi for å få det farlige avfallet inn i sirkulærøkonomien?

Les artikkelen i mai-utgaven av Aftenposten Innsikt

Les en større artikkel om saken i mai-utgaven av Aftenposten Innsikt