Lister med navn og personnummer til søkere til barnehageplass lagt ut på bydelsforvaltningen Gamle Oslo. Foto: Rolf Øhman

Dette er den største trusselen mot pressefriheten i Norge 

Manglende innsyn, og problemer med tilgang til informasjon hos det offentlige, oppfattes som en av de største truslene mot pressefriheten i Norge, mener norske redaktører, som likevel mener at pressefriheten står sterkt i Norge.

Dette kommer fram i en spørreundersøkelse som journalistnettverket Norpublica har gjort blant norske redaktører for fagbladet Journalisten.  

Fra Norpublica er det journalistene Ole Morten Orset og Audun Hasvik, som har jobbet med undersøkelsen og sakene.

Journalisten.no: 
Ny undersøkelse:
Manglende innsyn er en trussel mot pressefriheten i Norge

 

På spørsmålet: «Hva opplever du som den største utfordringen for pressefriheten i Norge?» sier over 23 prosent av redaktørene som svarte, at den største utfordringen for pressefriheten i Norge, er manglende innsyn hos det offentlige, og problemer med tilgang til informasjon. Redaktørene svarer blant annet at det kan være vanskelig å få tilgang til offentlig informasjon, at det er krevende å finne fram, det er problemer med lang behandlingstid på innsynskrav og at det er usikkerhet rundt arkivering i det offentlige. 

– Dette er en viktig undersøkelse for å underbygge alle de enkeltsakene om ulovlig hemmelighold som vi har jobbet med de siste årene. Til tross for at vi har hatt en ny offentlighetslov siden 2009, som hadde til hensikt å åpne opp for mer innsyn i dokumentene stat og kommune jobber med, er jeg dessverre ikke overrasket over de nedslående funnene, sier advokat Ina Lindahl Nyrud i Norsk Journalistlag. 


Ikke overrasket 

Virkeligheten redaktørene beskriver samsvarer så alt for godt med den Pressens Offentlighetsutvalg på daglig basis møter. En av de viktigste oppgavene våre er å bistå journalister og medier i møte med hemmelighold og manglende etterlevelse av offentlighetsloven. Det er ikke bare snakk om innsyn i dokumenter, men også møteoffentlighet, søkerlister, sammenstilling av opplysninger, at tidsfrister ikke overholdes og manglende journalføring av alle typer kommunikasjon, sier leder Tron Strand i Pressens Offentlighetsutvalg til Journalisten. 

Generalsekretær i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen sier at pressefriheten i Norge er veldig bra, men at det også er problemer. Et av problemene er knyttet til manglende innsynog mindre åpenhet enn både det som forventes og det som det legges opp til i lovverket. Generalsekretæren i Norsk Presseforbund er klar på at innsyn og åpenhet handler om pressefrihet:  

– Pressefrihet handler om muligheter til å drive journalistikk og kritisk journalistikk krever at en har innsyn. Det krever at en har tilgang til hva som blir besluttet, hvorfor det blir besluttet og vurderinger som blir gjort.  

Funnene i spørreundersøkelsen fra Norpublica publiseres i fagbladet Journalisten i forbindelse med Verdens pressefrihetsdag, i dag mandag 3. mai.

 

Verdens pressefrihetsdag.  

«Formålet med Verdens pressefrihetsdag er å feire grunnleggende prinsipper ved pressefriheten, evaluere pressefrihetens vilkår rundt om i verden, forsvare media fra angrep og hylle journalister som har mistet livet på jobb.» Kilde: UNESCO.no