Roller spiller en rolle! 

Kan offentlige personer bestemme hvilken hatt de har på seg, den offentlige eller private, når de uttaler seg offentlig?

“Dette er min private mening.” Hvor ofte har vi ikke hørt det sagt av en ‘offentlig person som tråkker litt hard på ‘rett fra levra’-gassen?  

Audun Hasvik. Illustrasjon: Oddrun Midtbø

Saka som er publisert i Journalisten, har sitt opphav i et prosjekt vi arbeider medI det prosjektet søker vi å finne ut hva lokalpolitikerne tenker om sin rolle som politiker i forhold til mobbeproblematikken. Det skal vi prøve å finne ut ved å spørre alle lokalpolitikerne i Norge. den forbindelse følger vi med på hva som foregår i Drangedal kommune. En kommune som har fått et dårlig rykte på seg, når det gjelder mobbing og der politikerne tar tak i problemetI september i år kommer saka der et av mobbeofra har saksøkt kommunen, opp for rettenDette skal få ligge , isteden skal jeg utfordre deg på om offentlige personer kan bestemme hvilken hatt de har på seg, den offentlige eller private, når de uttaler seg offentligÒg la det være sagt en gang for alltid: alle har ytringsfrihet! Det er ikke det denne lille teksten diskuterer.  

Om å forstå sin rolle 

– En person, som har et offentlig verv eller en lederstilling, har selvfølgelig også rett til et privatliv. Samtidig må man akseptere at når man uttaler seg om saker som er relevant for den rollen man har, så vil uttalelsen tolkes i lys av det, sier generalsekretær i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen.  

– På samme måte; dersom jeg mener noe sterkt om medier og journalistikk, så vil det bli oppfattet som om det er generalsekretæren som mener det, ikke privatpersonen.   

Vi forela det samme spørsmålet til Anine Kierulfjurist og førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo. I tillegg er Kierulf spesialrådgiver for Norges institusjon for menneskerettigheter 

Kierulf som også er ekspert på ytringsfrihet, mener imidlertid at det rettslig sett er helt OK at offentlige personer ytrer seg som privatpersoner. Da lærer vi dem også å kjenne bedre, mener juristen 
 Det må være mulig å være høyesterettsdommer og skrive engasjerte innlegg, gjerne med juridiske argumenter mot fortetning i nabolaget ditt. Men får den samme dommeren en sak om fortetning et villaområde, på sitt bordkan hen måtte si seg inhabil, sier Kierulf og legger til:  

– En side ved ytringsfriheten som ikke alltid får så mye oppmerksomhet, er den informasjonen vi får om den som ytrer seg. Den kan være viktig også hvis de sier ting vi er veldig uenige i. Det har en demokratisk verdi at offentlige personer, særlig politikere, også kan ytre seg privat. Da får vi jo et bredere vurderingsgrunnlag for å gjøre oss opp en mening om dem.

Dersom de ytrer seg på måter vi ikke liker, kan vi jo bare la være å stemme på dem neste gang.  

Saken som er inspirasjonen til denne teksten kan du lese i disse artiklene i Journalisten.no, skrevet av Norpublica-journalist Audun Hasvik:

Lokal Ap-topp laget liste over personer som roste lokalavisa og kritiserte ordføreren. – Jeg gjorde det som privatperson

Styret sparker redaktøren i Drangedalsposten

Nestleder i styret sier hun ikke ble kontaktet før redaktør fikk sparken

Sparket redaktør får juridisk bistand