Foto: Torgrim Halvari

Fire land – ett folk

6. februar gratulerer vi samene i Norge, Sverige, Finland og Russland med nasjonaldagen. ‘Lihkku beivviin’, ‘Læhkoen biejjine’ og ‘Vuorbbe biejvjin’.

Det var på samekonferansen i Helsingfors i 1992 det ble vedtatt at samenes nasjonaldag skulle være 6. februar. Dagen er felles for alle disse fire landa. I 1993 blei dagen feira for første gang Samme år åpna FN det internasjonale urbefolkningsåret, i Karasjok.  

6. februar ble valgt fordi det første samiske landsmøtet blei innledet i Trondheim,  samme dato i 1917. 

Elsa Laula Renberg var avgjørende for at vi i dag feirer den samiske nasjonaldagenRenberg kjempet hardt for samenes rettigheter og var også med å stifte verdens første samiske organisasjon i 1904; Lapparnas Centralförbund.

Les også Same- av Torgrim Halvari  og se de flotte portrettene hans.

Flagget 

Det samiske flagget har i seg flere kjente samiske symboler. Ringen representer solringen. Den røde fargen representerer sola og det blå er nen. Gult og grønt representer naturen og dyra.  

Det var kunstneren Astrid Båhl som designet flagget. Det blei offisielt godkjent på den 13. nordiske samekonferansen i Åre i Sverige i 1986. Båhl sa til NRK i 2009 at hun var inspirert av runebommen og diktet «Paiven parneh» («Beaivvi bártnit») av Anders Fjellner (1795–1876). Et dikt som forteller at samene er solas sønn og månens datter.  

Nasjonalsangen 

På samme konferanse blei det vedtatt at Sámi soga lávlla skulle være den samiske nasjonalsangen. Teksten er skrevet av Isak Saba i 1906, og den er tonesatt av Arne Sørli.  

Les også: Ukas tall 18 103