November 2020 budde det 14 norske barn på asylmottak.

Statistikken til UDI har store svingingar; i sommar var det 31 norske statsborgarar som hadde adresse på asylmottak. 

Det kan vera fleire forklaringar på desse ulike tala: Mødrene til barna har fått opphald og flytta ut av mottaket med barna, dei har flytta ut av mottaket og UDI-systemet utan at statusen er endra og lever dermed utan rett i Noreg, eller dei har reist til andre land i håp om at dei skal få opphaldsløyve og dermed bli ein akseptert del av samfunnet. 

Norpublica-journalistane Jartrud Høstmælingen og Oddrun Midtbø, arbeider for tida med prosjektet «Norske barn på asylmottak». Artiklar som til no er publisert i Bygdanytt og Firdaposten.  (Du må vera abonnent for å lesa artiklane i avisene.)