… er gjennomsnittet

Skattetallene er en gullgruve- av både store og små tall.

Vi har sett på gjennomsnittstallene for hele befokningen.

Nordmenn har en nettoformue på i gjennomsnitt 727 044 kroner, viser skattetallene for 2019.

Gjennomsnittsinntekten lå på 322 878 kroner, og i snitt betalte vi inn i beregnet skatt 109 165 kroner.

Disse tallene er fordelt på 4 679 780 skatteberegninger. Tallet svarer ikke helt til antall personer, siden noen, under ti prosent av skattebetalerne, er dobbeltskatteytere.