Ulovleg å fotografera politi i aksjon

I fjor opplevde rundt 200 journalistar i Frankrike vald og trugslar frå politiet. No vil franske styresmakter gjere det ulovleg å fotografera og filma politiet i aksjon i det offentleg rom.

I årsrapporten til Europarådet «Safety of Journalists platform» hamnar Frankrike saman med land som ikkje har respekt for pressefridom eller ytringsfridom, som Tyrkia, Russland, Albania, Ungarn, Serbia og Polen. 

– I staden for å gjera noko med dette problemet, vel nasjonalforsamlinga i Frankrike å stramma inn endå meir for det frie journalistiske arbeidet gjennom den «Global Security»-lova. Dei franske styresmaktene gir inntrykk av å vilja dekka over det ved å forby journalistar å fotografera eller filma politiet i aksjon i det offentlege rom, seier Ricardo Gutiérrez, generalsekretær for EFJ. 

Journalistorganisasjonane og deira samarbeidspartnarar i Frankrike meiner denne lova er i strid med internasjonale rettslege standardar når det gjeld ytringsfridom og vil hindra rettane til journalisten og pressefridom. Konkret vil denne lova gjera det mogleg å arrestera journalistar som filmar live eller fotograferer ein politioperasjon, plassera han i politiet si varetekt og sende han til ein domstol etter å ha kverrsett det profesjonelle utstyret til journalisten. Denne lova tek også sikte på å hindra avsløring av tilfelle av ulovleg politivald, som ofte er skjult av hierarkiet til dei aktuelle tenestemennene. 

 

Oppmodar til demonstrasjonar 

Journalistorganisasjonane på europeisk og internasjonalt nivå (EFJ/IFJ) fordømmer desse angrepa på presse- og ytringsfridomen. Dei oppmodar journalistar og forsvararar av demokratiet, til å arrangera og delta på «fridomsmarsjar» over heile Frankrike fyrstkomande laurdag; 28. november.   

politi i Paris
Ulovleg å fotografera politi i aksjon i det offentleg rom. Det er konsekvensen av det nye lovforslaget som skapar stor debatt i Frankrike og internasjonalt. Laurdag blir det demonstrasjonar over heile landet. (Foto: Oddrun Midtbø)

 

Liker du Ukas tall?

Støtter du oss frigir du tiden til våre gravejournalister, sånn at vi kan lage enda mer undersøkende og vesentlig journalistikk om det du bryr deg om.