Hjelp oss med 50 kr i måneden

så vi kan kartlegge søppelbransjen.

Det er et sammensurium av selskaper som håndterer søpla di.
Ingen har hittil har klart å få en oversikt over hvem disse er.
Det vil vi gjøre noe med.