Julian Assange fotografert under journalistkonferansen SKUP i 2010. Foto: Espen Moe

Assange – en tidslinje

Assange-saken er vanskelig å få grep om. Vi har satt sammen en tidslinje, som viser et så korrekt bilde av saken som mulig. 

Men først: Litt bakgrunnsinformasjon.

Jeg vil rett til tidslinjen 

Denne saken stod først på trykk på journalisten.no

Julian Paul Assange er en 49 år gammel australsk statsborger, som ifølge sin Wikipedia-artikkel er journalist, dataprogrammerer, internettaktivist og hacker. Han er mest kjent som grunnleggeren av nettstedet Wikileaks. De beskriver seg selv som en multinasjonal medieorganisasjon med tilhørende bibliotek. De analyserer og publiserer store datasett med hemmeligstemplet materiale, som de mottar fra anonyme varslere. Assange har vært Wikileaks svært profilerte ansikt utad siden de kom på nettet i 2007.  

Lekkasjer og voldtekter 

I 2010 publiserte Wikileaks flere hundre tusen dokumenter fra USAs utenrikstjeneste som blant annet dokumenterte krigsforbrytelser og menneskerettighetsbrudd. Samme år ble Assange anmeldt for voldtekt og seksuell krenkelse mot to svenske kvinner – beskyldninger Assange hevder er grunnløse. Assange ble aldri formelt tiltalt i disse sakene. Krenkelses-saken ble foreldet, og voldtektssaken har blitt henlagt og gjenopptatt flere ganger før den ble endelig henlagt i 2019.  

Asyl og fengsel 

Assange ble arrestert av britisk politi i 2010 i forbindelse med voldtektsetterforskningen i Sverige, men slapp ut mot kausjon. I 2012 bestemte britisk høyesterett at han skulle utleveres til Sverige. Assange, som uttalte at han var redd Sverige skulle utlevere han til USA, søkte tilflukt i Equadors ambassade i London. Etter tiltakende konflikt med ecuadorianske myndigheter ble Assange arrestert av britisk politi 11. april 2019. Assange ble dømt til 50 uker fengsel for brudd på kausjonsbetingelsene. Siden har Julian Assange sittet i høysikkerhetsfengselet Belmarsh Prison i London. Dommen for brudd på kausjonsbetingelsene er ferdigsonet. Nå sitter han varetektsfengslet i påvente av at en britisk domstol skal behandle en utleveringsbegjæring fra USA. Der er Assange tiltalt for 18 forhold knyttet til lekkasjene i 2010, som til sammen har en strafferamme på 175 års fengsel.  

Tortur og brudd 

Utleveringen av Assange er et kontroversielt spørsmål som har skapt stort engasjement verden over. FNs spesialrapportør om tortur har rettet sterk kritikk mot både britiske, svenske og ecuadorianske myndigheter for det han kaller «en kollektiv forfølgelse og bevisste, samordnede og vedvarende overgrep» mot Assange. Han har sammen med to leger undersøkt Assange i fengselet og konkludert med at han har symptomer som tyder på langvarig psykisk tortur. Spesialrapportøren mener en utlevering til USA vil utgjøre en reell risiko for alvorlige brudd på Assanges menneskerettigheter, inkludert hans ytringsfrihet, hans rett til en rettferdig rettssak og at det setter han i fare for tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff, noe som strider mot den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. En annen bekymring er at en dom mot Assange etter tiltalepunktene kan få store konsekvenser for pressefriheten. 

Assange – en tidslinje

Assange-saken har veldig mange aspekter, og er vanskelig å få grep om. Det har vært skrevet mye om både Wikileaks og Julian Assange opp gjennom årene. Mye av det er irrelevant for saken USA nå fører mot Assange, og tjener stort sett bare til å avlede fra sakens egentlige kjerne. Vi har forsøkt å sette sammen en utfyllende, men ikke overveldende detaljert, tidslinje, som viser et så korrekt bilde av saken som mulig.