Fri til å gå?

11. april 2019 ble Julian Assange arrestert og bært ut av Ecuadors ambassade i London av britisk politi. Da hadde han ikke forlatt bygningen på nesten 7 år.

Nesten halvparten av denne tiden, 40 måneder, sto det væpnede politibetjenter utenfor. Dag og natt. Klar til å arrestere Assange dersom han forlot ambassaden.

Få dager før Assange søkte tilflukt i ambassaden hadde britisk høyesterett besluttet å utlevere Assange til Sverige. Der var han under etterforskning  for voldtekt og seksuell krenkelse.

Strafferammen for dette er  på 4 års fengsel i Sverige.

Assange hadde på tidspunktet han søkte asyl uttrykt flere ganger at han fryktet Sverige ville utlevere han til USA dersom de fikk sjansen. Ecuadorianske myndigheter innvilget asyl på bakgrunn av det de mente var en reell fare for livet til Assange dersom han forlot ambassaden.

Britiske og svenske myndigheter har begge uttalt at Assange var på ambassaden frivillig, og kunne forlate når han måtte ønske.

Men som ukas tall viser: Bevæpnet britisk politi sto klar utenfor. Døgnet rundt i 3 år og 4 måneder.

En oppgave som for øvrig har kostet dem minst 11 millioner pund. Det tilsvarer ca. 140 millioner kroner.

FN har har konkludert med at Sverige og Storbritannia har utsatt Assange for vilkårlig fengsling.

Det har blitt sagt av flere, både medier og myndigheter, at Assange var paranoid som trodde han kom til å bli utlevert til USA. Det var jo «helt hypotetisk»; siden det jo ikke en gang var en utleveringsbegjæring fra USA mot han. 

11. april 2019 ble Assange arrestert inne på ambassaden. Han behøvde ikke en gang å forlate den. Samme dag som han ble arrestert kom utleveringsbegjæringen fra USA.

Dette er et av mange svært bekymringsverdige elementer i prosessen som nå føres mot Julian Assange. Vi prøver så godt vi kan å gi denne saken den oppmerksomheten den fortjener.

 

Liker du Ukas tall?

Støtter du oss frigir du tiden til våre gravejournalister, sånn at vi kan lage enda mer undersøkende og vesentlig journalistikk om det du bryr deg om.

 

Vil din bedrift
eller organisasjon
støtte oss?