Over 260 millioner koronastøtte er tildelt folk som har konkurshistorikk bak seg.

Koronastøtte og konkurser

Ukas tall

Vi har undersøkt hvor mange som har mottatt koronamidler og som har vært involvert i konkurser – og tallet var altså 243 personer.

Disse 243 personene har en eller annen rolle i et eller flere foretak.
Til sammen har de 340 konkurser bak seg. De har fått 260 623 066 kroner i koronastøtte fordelt på 955 tildelinger.

Største tildeling blant disse er på til sammen 16 459 158 kroner, fordelt på seks tildelinger. Vedkommende har to konkurser bak seg.

Den som har fått flest tildelinger har fått 77 tildelinger.

Kvinner er også her svært dårlig representert. Bare 18 av de 243 er kvinner, noe som utgjør 7,4 prosent.

 

Kilde: Skatteetaten og Bizweb