Illustrasjon: Oddrun Midtbø

meninger

Ordn opp!

Vår redaktør mener det er helt absurd at NAV ikke for lenge sia har tatt en u-sving.

Når jeg skriver dette, hadde jeg trodd at vi ville sett en u-sving fra NAV om utbetaling av ledighetstrygd for lenge sia. Det er rett og slett absurd at NAV tillater seg å ikke ha betalt de som blei permittert i mars, som ifølge Klassekampen er 67 000. Gadd vite hva de tenker, de som er ansvarlig, om hvordan disse skal betale sine regninger.

Hvorfor?

Når så galt er fatt – hva mer trenger regjeringa for si til NAV «Betal dem nå!» At regjeringa ikke har gjort dette for lenge sia må komme av at de enten; a: ikke synes det er så farlig at de ikke får trygda si, b: det får det ta den tida det tar eller c: ingen har vondt av å stramme inn livreima.

Ujevn

Regjeringas reaksjon på koronaepidemien har vært ujevn. Mens gavmildheten til noen få næringer har vært raus, har permisjonsordninga (med noen skarpe unntak for sjølstendig næringsdrivende) vært gjenstand for en holdning om å ikke betale for mye, i frykt for kunstig åndedrett av noen selskaper som bare bør avvikles. Og da ser jeg ikke til dem 67 000 som har krav på penger – og at firmaene de er permittert fra, raskt fikk midler til å betale lønn i en måned.

Det er med andre ord ikke mulig for regjeringa å ikke gripe inn og ordne opp – koste hva det koste vil. For det er vel ikke slik at det er de uten jobb, som skal bære belastninga med pandemien?