Over 260 millioner koronastøtte er tildelt folk som har konkurshistorikk bak seg.

Forbausende lavt tall

Ukas tall

Ukas tall er forbausende lavt. Det var nemlig ‘bare’ 937 virksomheter som gikk konkurs i andre kvartal i år. Hittil i år er det færre som har gått konkurs enn i tilsvarende periode i fjor. Med tanke på den økonomiske belastninga koronaepidemien har påført næringslivet er dette lavt.

Årsakene er flere, sier forsker i SSB Erik Fjærli: Det tar vanligvis litt tid fra en virksomhet blir insolvent til den blir begjært konkurs, og det kan også tenkes at de ekstraordinære økonomiske virkemidlene har hatt effekt.

Kan vi da vente oss flere konkurser i siste halvår av 2020?

– Jeg tror nok at vi vil få en økning. Særlig tror jeg vi vil få se en stor økning i serveringsvirksomhet og reiselivsnæringene. Det interessante blir å se hvor mye innenlands turismen kan veie opp for nedgangen av turister fra utlandet.

Hva med andre bransjer?

– Jeg er også usikker på bygge- og anleggsbransjen. Den ser ut til å ha klart seg bra så langt, men dette er næringer som er i fare viss vi får en konjunkturnedgang som går over tid. Skulle epidemien vare, vil vi det kunne ha påvirkning på bransjen.

Du kan lese mer om hva Erik Fjærli mener om «Koronakrisens innvirkning på antall konkurser» ved å trykke på lenka.

 

Kilde SSB: https://www.ssb.no/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/konkurs

 

Liker du Ukas tall?

Støtter du oss frigir du tiden til våre gravejournalister, sånn at vi kan lage enda mer undersøkende og vesentlig journalistikk om det du bryr deg om.

 

Vil din bedrift
eller organisasjon
støtte oss?