Spor. Foto: Christine Nevervik

Jernbanens verden er full av tall

4200 kilometer. Det er den samlede lengden på hele det norske jernbanenettet.

Av dem er det 2636 kilometer som er elektrisk, 290 er dobbeltspor og 352 er baner der det ikke lengre er trafikk. I hele verden finnes det om lag en million kilometer med spor. Nord-Amerika har mest, med nesten en firedel av all jernbane i verden.

Les også om ukens tall 4200

Er man litt observant når man sitter på toget, kan man få øye på noen små, gule skilt som med jevne mellomrom er plassert ut langs linja. Hver halve kilometer langs jernbanen i Norge har sin egen lille, gule signatur, en markør som forteller akkurat hvor dette er. Nullpunktet for de fleste banene er Oslo sentralstasjon. Bergensbanen, for eksempel, slutter ved plattformen i Bergen, med kilometertallet 471. Et av få unntak fra denne regelen er «min» jernbane, Nordlandsbanen, som starter i Trondheim og ender i Bodø, 729 kilometer unna.

Kilometringen er nyttig. Skjer det noe dramatisk på jernbanen, for eksempel en ulykke, er kilometertallet det første som rapporteres. Det samme gjelder også om det blir oppdaget en feil, eller når noe skal repareres. For meg, som skriver bok fra Nordlandsbanen, har tallene fått et annet innhold. Som den elgen jeg var med faren min og hentet en sen februarnatt i 2019. Tallet, 725, forteller at påkjørselen skjedde like utenfor Bodø sentrum. 711 er tallet til tunnelen der jeg tok et flott bilde en annen vinternatt et par år tidligere. 582, mitt favorittsted på Saltfjellet.

Kilometertallene er ikke bare tall. De kan også være del av noens historier. Tenk på det neste gang du tar toget og ser et av disse skiltene. Prøv å husk tallet. Det er ikke sikkert det har skjedd noe bemerkelsesverdig akkurat her, men det er i hvert fall et av stedene der akkurat du har vært.