Ukas tall er 4200 som er antall kilometer med togskinner som finnes i Norge.

4200 kilometer. Det er den samlede lengden på hele det norske jernbanenettet. Av dem er det 2636 kilometer som er elektrisk, 290 er dobbeltspor og 352 er baner der det ikke lengre er trafikk. I hele verden finnes det om lag en million kilometer med spor. Nord-Amerika har mest, med nesten en firedel av all […]

4200 kilometer. Det er den samlede lengden på hele det norske jernbanenettet. Av dem er det 2636 kilometer som er elektrisk, 290 er dobbeltspor og 352 er baner der det ikke lengre er trafikk. I hele verden finnes det om lag en million kilometer med spor. Nord-Amerika har mest, med nesten en firedel av all jernbane i verden.

Les mer om jernbanens tall i saken Jernbanens verden er full av tall