Ukas tall handler om årsverk som kommunene må sette av for tilfredsstille statens kontrollebehov.

98 årsverk har gått med for kommunenorge for pålagt innrapportering til staten hittil i år.

I hele fjor gikk det med 95 årsverk. Fortsetter utviklingen vil kommunene måtte sette av rundt 200 årsverk for å gi staten det vil ha av rapporter.

Digitaliseringa har stått på sted hvil, sammenlignet med 2019. Til nå har cirka hver tredje rapportering vært gjort på papir.

Kilde: Brønnøysundregistrene