Vi er flinke til å levere til gjenbruk her i landet. Derfor er det overraskende at ukas tall er så høyt.

Omtrent halvparten av alle tekstiler som forlater husholdningene i Norge, blir sendt til Fretex eller andre som driver med tekstilgjenvinning. Det tilsvarer omlag 31 700 tonn tekstiler årlig, ifølge en rapport skrevet av PlanMiljø og Østfoldforskning på oppdrag fra Miljødirektoratet 

Det er et bra tall, skal vi tro aktørene i bransjen. Sånn sett er vi flinke. Det vi dessverre ikke er så flinke tiler å kjøpe brukte klær selv. 97 prosent av tekstilene som samles inn blir nemlig sendt rett ut av landet. Bare 3 prosent blir fordelt på salg, gjenvinning og deponering i Norge.  

Slik teknologien er i dag, er gjenbruk den eneste gangbare måten å resirkulere tekstiler på. Det fins et marked for såkalt «downcycling» av klær til skurefiller, isolasjon og lignende, men det er forsvinnende lite. Materialgjenvinning av tekstiler er langt fra å kunne ta unna for de enorme mengdene tekstiler som sendes til resirkulering. 

Skal vi være miljøbevisste konsumenternytter det altså ikke bare å levere. Vi må også begynne å gjenbruke klær.