Ukas tall er 18 000 som tilsvarer antall tonn med plastsøppel som leveres til deponi.

Mystisk økning i plastsøppel

Når man jobber med datagraving kan man snuble over forunderlig statistikk. Som oftest finnes det forklaringer, men denne «ukas tall» er blitt en nøtt vi fortsatt jobber med å knekke.

18.000 tonn plastavfall ble levert til deponering i 2018. I 2017 var tallet 4.000. Ingen har hittil kunnet gi oss svaret på hvorfor ukas tall er så høyt.

SSBs statistikk er ofte satt sammen av flere ulike datatabeller og bygger på ulik type innrapporterte tall fra ulike kilder. Da jeg så at 18.000 tonn plastikk skulle ha blitt levert til deponering i 2018, stusset jeg. Tidligere år har det vært lite plast levert til deponering. Jeg ringte mitt lokale renovasjonsselskap, Renovasjon i Grenland, for å høre om det var gjort endringer i måten man rapporterer inn avfall på for 2018.

De fortalte at de ikke rapporterer på noe deponering annet enn asbest og stein/jord og grus som ikke kan gå til gjenvinning.

Så tok jeg en telefon til Grønt Punkt Norge. De syntes også dette tallet var rart.Det er nemlig et avfallshierarki som skal følges, forklarte de.

  • Først og fremst; bruke mindre
  • Så se om produktet kan brukes om igjen
  • Dernest kommer materialgjenvinning
  • Så følger energigjenvinning
  • Og forbrenning
  • Og helt til slutt vil deponering bli et alternativ.

Grønt Punkt rapporterer ikke noe plast til deponering og klarte ikke tenke seg til hvem som eventuelt skulle gjøre det heller.

“Hvis dere finner ut av hva tallet er, si det gjerne videre,” var beskjeden derfra.

SSB ble også med på spørrerunden og her møtte jeg igjen litt overraskede ansatte. Status per i dag, 4.6.2020, er at de skal gå inn i kildene til statistikken og sjekke ut hvorfor plastlevering til deponering økte fra 4.000 tonn i 2017 til 18.000 tonn i 2018.

Hvor kommer alt dette plastavfallet fra?

Følg med i jakten eller gå på jakt selv.

Mystisk økning i plastsøppel

 

Liker du Ukas tall?

Støtter du oss frigir du tiden til våre gravejournalister, sånn at vi kan lage enda mer undersøkende og vesentlig journalistikk om det du bryr deg om.

 

Vil din bedrift
eller organisasjon
støtte oss?