Eget magasin ble løsninga

– For å kunne gjøre en god jobb som undersøkende journalister, må vi ha tilgang til diverse registre. For å få tilgang krever det offentlige at vi må bli publisister, forklarer redaktør Audun Hasvik, som nå lanserer Norpublicamagasinet.

Journalistkollektivet Norpublica har som mål å produsere undersøkende journalistikk – for redaktørstyrte og journalistiske medier.

– Vi er en god gjeng ivrige, hardtarbeidende frilansere som har som mål å drive med kvalitetsjournalistikk. Som frilanser er det vanskelig å arbeide med tidkrevende saker, som gravejournalistikk er, sier redaktør Audun Hasvik.

Han er primus motor bak Norpublica og har jobbet mange år med idéen om å gå sammen i et gravende frilanskollektiv.

– Vi dannet dette samvirkelaget for å fordele arbeidet med graving på flere saker. Særlig ser vi gevinsten i bruk av datastøtta journalistikk, der størsteparten av kostnaden ligger i kvalitetssikring og vasking, eller normalisering, av dataene, forklarer Hasvik.

Norpublica tilbyr nå skreddersydde uttrekk fra databasen vår som redaktørstyrte og journalistiske publikasjoner kan bruke i sine saker. Vi kan analysere dataene sammen med journalistene i mediehusene og finne saker i dataene som er relevante for mediets publikum. Vi leverer også ferdige saker, klare til trykk. 

Møtte stengte dører hos Brønnøysundregistrene

Planen om bare å være leverandør av journalistikk til redaktørstyrte og journalistiske medier, måtte endres da nettverket møtte stengte dører hos det offentlige.

– Vi hadde egentlig ikke tenkt av vi skulle bli en publisist, men til slutt så vi oss nødt til det, sier Hasvik, som gjerne deler erfaringene han har hatt med det offentlige.

Første hinder var Brønnøysundregistrene, der juristene mente at fødselsnummer omfattes av personvernet. Næringsdepartementet er av en annen oppfatning. De sier fødselsnummer kan leveres til journalister.

– I fjor høst, da vi trengte skattetallene for å legge dette til de som blei valgt inn i kommunestyrene og fylkestinga, møtte vi på ny ei stengt dør, forteller Hasvik. 

Meldingen fra skatteetaten var at i henhold til mediemangfoldsloven må Norpublica være publisister for å få tilgang til fullstendige skattelister.

– Vår plan om å bare være en leverandør til publisister, går altså ikke, dersom vi skal drive med datastøtta journalistikk, konkluderer redaktøren.

Sidestiller journalistisk produksjon og publisering

– Klager og forespørsler om innsyn tar så mye tid at det er i ferd med å knekke oss. Vi bøyer oss derfor og blir publisist, sjøl om vi mener juristene i skatteetaten og andre offentlig etater, tolker mediemangfoldslova feil, sier Hasvik.

Der får Hasvik full støtte fra generalsekretæren i Norsk Redaktørforening, Arne Jensen. Han skriver blant annet dette i et brev til skatteetaten i forbindelse med Norpublicas klage på å ikke få tilgang til skattetallene:

«… Det hevdes at skattekontoret har lagt for stor vekt på spørsmålet om egenpublisering og at det må ses mer hen til den praktiske virkeligheten, hvor journalistisk produksjon i visse tilfeller bør og må sidestilles med publisering.»

Norpublica, nå også som publisist

I henhold til Skatteetatens tolkning inkluderer “presse” media som omfattes av lov 13. juni 2008 nr. 41, om redaksjonell fridom i media (mediefridomslova). Det vil si dagsaviser og andre periodiske publikasjoner som driver med produksjon og formidling av nyheter med videre. Det er det Norpublica forholder seg til når vi nå starter eget nettmagasin.

Journalistnettverket vil produserer saker til nettmagasinet, i tillegg til å fremme det vi får på trykk hos redaktørstyrte og journalistiske medier.

– Det blir i tillegg kommentarer fra gjesteskribenter og våre egne journalister. Vi kommer også til å publisere aktuelle uttrekk fra vår database, sier Hasvik.

Men siste ordet er ikke sagt i saken:

– Snart sender vi en ny begjæring til skatteetaten om å få fullstendig tilgang til skattetalla. Det forutsetter jeg at vi får, avslutter redaktøren.