Uavhengige undersøkende journalister

Vi trenger journalister

Er du journalist og vil jobbe sammen med andre på større prosjekter og med vesentlig journalistikk? Da kan du søke om å bli med i Norpublica.

Norpublica er et fellesskap av frilansjournalister og andre som lager kritisk og undersøkende journalistikk. Vi arbeider med enkeltstående prosjekter, store gravesaker, datastøttet journalistikk med mer. Interessant? Les videre.

Våre krav

Du må være etterrettelig, akseptere vårt etikkgrunnlag og våre vedtekter. Du kan arbeide der du bor, men blir en del av et fellesskap der du kan samtale om alt fra hverdagslige problemer til journalistisk etikk.

I en verden som blir stadig mer spesialisert, hvor penger, varer og folk fraktes tilnærmet fritt over landegrensene, trenger vi å knytte til oss folk med spesialkompetanse. Vi er spesielt ute etter deg som har gode kunnskaper om ett eller flere samfunnsområder. Kunnskap om samfunnsøkonomi er særlig interessant.

Hva vi er

Norpublica er en antirasistisk, antidiskriminerende organisasjon og vi streber etter å følge FNs bærekraftsmål.

Hva vi kan tilbyr

Vi kan ikke tilby gode pensjonsavtaler og opsjoner, men du blir med i en organisasjon som lager vesentlig journalistikk. Òg du får kolleger som stiller spørsmål ved ett og alt.

Vil du vite mer?  Ta kontakt med Audun Hasvik

Andre nyheter om Norpublica