Uavhengige undersøkende journalister

Norpublicas nye logo

Hovedbudskapet til Norpublicas logo er at vi skal være seriøse, objektive og saklige. Vi bygger på tradisjoner, men skal tørre å tenke nytt og innovativt.

I arbeidet med å redesigne logoen har vi lagt vekt på stikkordene «samarbeid», «innovasjon», «undersøkende journalistikk» og «pressens samfunnsoppdrag».    

I arbeidet med redesign av logoen har vi jobbet med å videreføre elementer i den gamle logoen samtidig som vi forbedrer og rendyrker Norpublicas grunnidé.   

Fargevalg 

Norpublicas tidligere logo var rød og blå. Farger vekker mange følelser og er ikke nøytrale. Rød og blå er velbrukte farger i logoer. Finans og selskaper som ønsker å fremstå som seriøse og troverdige bruker ofte en dyp blå farge. Blå er også brukt av høyresiden i politikken. Rødt er en sterk farge og har konnotasjoner til endringer, sterke meninger og er sterkt knyttet til venstresiden i politikken.  

Selskaper vi kan sammenligne oss med, som Propublica, International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), The Bureau of Investigative Journalism og Global Investigative Journalism Network (GIJN), har alle logoer som er sorte, blåsorte eller grå og hvite. GIJN har noen røde elementer i sitt logoelement.  

Norske avisers logoer har med seg sin historiske partitilhørighet i sitt fargevalg. Dagbladet og Klassekampen har valgt det revolusjonære røde, Aftenposten og Dagens Næringsliv har det konservative blå.  

I Norpublicas tidligere logo valgte vi blå og rød for å vise partiuavhengighet, men det blir likevel en uheldig blanding. «Nor» blir litt for lik flere banker og det røde, hvite og blå, har gitt flere følelsen av 17. mai og det norske flagget.   

I arbeidet med logoen jobbet vi for å unngå partitilhørighet og konnotasjoner som plasserte oss i politisk eller saksmessig bås. Vi endte derfor opp med gråtoner. Grunnen er enkel: Vi skal ikke rope. Vi skal være nøkterne, saklige og til å stole på. Våre budskap og våre saker skal være så vesentlige at de ikke behøver noen prangende farger. Vi stoler på at budskapet vårt er viktig og vesentlig nok i seg selv.  

Logoens elementer  

Norpublicas hovedlogo består av navnet Norpublica med et punktum bak. Punktumet symboliserer at vi kan stå for budskapet vårt. Vi er journalister og et punktum er et mektig symbol.  

Punktumet kan blåses opp og brukes som et eget element til logoen vår. Rundt omkring på nettsidene våre vil du oppdage at punktumet blir brukt som et komma satt på hodet, en apostrof, en aksent, én del av et anførselstegn (et fellesskap) eller en snakkeboble. Punktumet har også gjort et innhugg. Det har med seg elementer fra en idé på skissestadiet der vi jobbet med noe som kunne representere samfunnets vaktbikkje. 

Ideen med en pennen som former en slags pacman (vaktbikkje) som har gjort en forskjell i verden, er blitt mer subtil i vårt logoelement.  

Andre nyheter om Norpublica