Infografikk løfter journalistikken

Norpublica laga interaktiv politisk kart i serien «Sogningen i Vestland» for nettavisa porten.no.

Gjennom fleire artiklar ser journalistane på konsekvensane for Sogn etter fylkessamanslåinga mellom Hordaland og Sogn og Fjordane 1.1.2020. Journalistane, Oddrun Midtbø og Torunn Todal Laberg, leverte historier i form av tekst, foto, podcast, illustrasjon og interaktiv kart produsert av Norpublica.

Dette interaktive kartet er eit døme på produkt som er basert på datastøttet journalistikk som Norpublica leverer. Gjennom å krysskople ulike statistikkar og anna informasjon får vi ny kunnskap om samfunnet. Eit ypparleg verktøy som grunnlag for vesentleg og undersøkjande journalistikk.

Serien “Sogningen i Vestland” er prega av mange illustrasjonar, som Oddrun har laga.
Serien “Sogningen i Vestland” er prega av mange illustrasjonar, som Oddrun har laga.

Les også