Grafene viser kjønnsfordeling i AS i Asker og Bærum. De ble laget for Budstikka. illustrasjon: Ingeborg Altern

Menn er sjef, kvinner er vara

Mens menn dominerer i sjefsstillingene, sitter kvinnene på reservebenken.

I hele landet ledes de fleste aksjeselskap av menn. Bærum og Asker er intet unntak viser en oversikt Norpublica laget for Budstikka.

Det er forskjeller mellom bransjene. I industri og bygg- og anlegg er det få kvinner blant lederne, mens i helse- og sosialtjenester er nesten halvparten av lederne kvinner.

Blant overnattings- og serveringsvirksomheter er omlag en fjerdel av daglige ledere kvinner. En av dem er Merete Emanuelsen (52) som har jobbet i hotellbransjen i 33 år. I 2008 ble hun direktør.

– Det har jeg aldri angret på, men det var ikke noe bevisst valg fra starten å gå inn i en lederrolle. Det kom med årene, sier sjefen på Leangkollen Choice.

Les hele saken på Budstikka.no.

Saken ble laget av Budstikkas Kine Thorsen. Dataene er bearbeidet av Ingeborg Altern og Lasse Edfast, og grafene er laget av Ingeborg Altern, i en rapport i Power BI.

Rapporten ble laget i forbindelse med kvinnedagen 2020, men materialet kan brukes til mange saker om næringslivet, frivillig sektor og politikere. I oversikten kombinerer vi data fra bl.a. Brønnøysundregistrene, skattetall, kommunestyre og fylkesting.